İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız insan sağlığı ve güvenliğini her şeyden önemli görmektedir. Bu doğrultuda İKAR İNŞAAT olarak dünya standartlarında üst yapılar inşa ederken, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı, operasyonları esnasında çevreye duyarlı olarak çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlamayı ve bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz

İnsana ve her türlü canlıya değer veren anlayışımız çerçevesinde yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve de etik kaidelere uyarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak asli görevlerimizdendir..

Bunun yanı sıra faaliyetlerimiz sırasında çevre kirlenmesini önlemeyi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmesini engelleyecek önlemler almayı değer verdiğimiz ilkelerin birer gereği olarak görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında riskleri asgariye indirecek önlemler almak ve iş kazalarına neden olabilecek insan faktörünü eğitimler ve de yönetimsel organizasyon vasıtasıyla sıfıra indirgemek firma olarak temel hedeflerimizdendir.